Tetor 2023

  • Vendim Nr. 68 datë 17.10.2023 Mbi një ndryshim dhe shtesë në Vendimin e Bordit të Administrimit me Nr. 35 datë 21.10.2019 “Mbi miratimin e rregullores financiare dhe e shpërndarjes së të ardhurave të UST” dhe miratimin e trajtimit financiar të stafit administrativ të angazhuar në mbarëvajtjen e Qendrës së Trajnimit të Vazhduar dhe realizimin e modulit Rafting në UST
  • Vendim Nr.69 datë 17.10.2023 Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin e Bordit të Administrimit Nr. 35 datë 26.06.2021 në UST
  • Vendim Nr.70 datë 17.10.2023 Për miratimin e dokumentacionit, për përfitimin e bursës ,përjashtimit nga tarifa e shkollimit për studentët e  ciklit të parë dhe përjashtimit nga tarifa e shkollimit 50% për studentët e ciklit të dytë për vitin akademik 2023-2024 në UST
  • Vendim Nr. 71 datë 17.10.2023 Për miratimin e propozimit të tarifës së Kontrrollit të Testit Fizik Specifik, për studentët që kanë rezultuar fitues dhe janë regjistruar në ciklin e parë të studimeve të programit bachelor për vitin akademik 2023-2024 në UST
  • Vendim Nr. 72 datë 17.10.2023 Për ndarjen e orëve të Projektit Shape në Kuadër të thirrjes ERASMUS+ “CAPACITY IN HIGHER EDUCATION
  • Vendim Nr. 73 datë 17.10.2023 Për emërtimin e Programit të Studimit të Formimit të Vazhduar në fushën Psiko-Pedagogjike, sipas urdhërit të MAS dhe miratimin e tarifës së aplikimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit për këtë program

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *