Shtator 2023

  • Vendim Senati Nr. 91 datë 14.09.2023 Për miratimin e kuotave të paplotësuara në programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor në FSHL, FVFR dhe FSHR për Vitin Akademik 2023-2024
  • Vendim Senati Nr. 92 datë 18.09.2023 Për miratimin e shtesës në buxhetin e vitit 2023 të UST, me burim financimi të ardhurat e veta
  • Vendim Senati Nr. 93 datë 18.09.2023 Për miratimin e propozimit për shtesë të regjistrit të parashikimeve të prokurimeve publike (nga buxheti dhe të ardhurat) për vitin 2023 në UST
  • Vendim Senati Nr. 94 datë 18.09.2023 Për përshtatje ambientesh në godinën e re të UST 
  • Vendim Senati Nr. 95 datë 18.09.2023 Për mënyrën e kryerjes së pagesës së tarifave në emër të UST 
  • Vendim Senati Nr. 96 datë 18.09.2023 Për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin Politeknik të Tiranës 
  • Vendim Senati Nr. 97 datë 18.09.2023 Për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Kërkimit, Projekteve dhe Botimeve Shkencore 
  • Vendim Senati Nr. 98 datë 18.09.2023 Për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Marrëdhënieve me Studentët 
  • Vendim Senati Nr. 99 datë 18.09.2023 Për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Sigurimit të Cilësisë dhe Kurrikulave
  • Vendim Senati Nr. 100 datë 20.09.2023 Për miratimin e shtesës në rregulloren e objekteve sportive në UST

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *