Prill 2022

 • Vendim Senati Nr.34, datë 05.04.2022 Për miratimin e kandidatures se Znj. Laura Derhemi si anetare te KIZ 
 • Vendim Senati Nr.35, datë 05.04.2022 Për nje ndryshim dhe korrigjim te Vend. Sen. 81 dt.07.05.2021 
 • Vendim Senati Nr.36, datë 14.04.2022 Për miratimin e marreveshjes se bashkëpunimit UST dhe FSEF te Univ. te Malit te Zi 
 • Vendim Senati Nr.37, datë 21.04.2022 Për ndryshim ne V.Sen. nr.30 dt.28.3.2022 Per miratimin e projekteve kerk-shkenc ne UST per v.akademik 2021-2022
 • Vendim Senati Nr.38, datë 21.04.2022 Për miratimin e propozimit per modelin e kontrates per financimin e projekteve kerkimore shkencore 
 • Vendim Senati Nr.39, datë 21.04.2022 Për disa ndryshime ne strukturen organizative dhe analitike te UST 
 • Vendim Senati Nr.40 datë 21.04.2022 Për miratimin e rreg. së kom. të përhershme për dhënien e gradës shkencore “Doktor” dhe manualeve për proc. për aplik. dhe pran. në ciklin e tretë të studimeve 
 • Vendim Senati Nr.41, datë 21.04.2022 Për zgjedhjen e anetarit te KIZ – perfaqesues i studenteve (zevendesimi i Olgert Muka me Luciana Zgjuraj) 
 • Vendim Senati Nr.42, datë 26.04.2022 Per miratimin e pjesmarrjes se UST si partner ne Shkollen Sezonale Nderkombetare Autizmi, Sporti dhe Perfshirja 
 • Vendim Senati Nr. 43 datë 26.04.2022 Për miratimin e disa ndryshimeve në Rreg. e veprimtarisë së Kom. të Promovimit të Personelit Akademik të UST 
 • Vendim Senati Nr. 44 datë 26.04.2022 Per miratimin e propozimit te tarifave te regjistrimit per konkurs, regjistrimit te fituesve, per ciklin e pare dhe te dyte, te trete te studimeve dhe tarifat e shkollimit per te 3 ciklet e studimeve ne UST
 • Vendim Senati Nr. 44/1 datë 29.04.2022 Per percaktimin e tarifave te pageses se anetareve te komisioneve te perhershme te doktoratures ne UST
 • Vendim Senati Nr. 45 datë 29.04.2022 Për konfirmin e vendimit të rektoratit Nr. 29 datë 21.04.2021 Për miratimin e vazhdimit të ofrimit të trajnimeve për modulet e akredituara, për propozimin e tarifës për kredit dhe shpërndarjen e të ardhurave nga Qendra e Trajnimit të Vazhduar 

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *