Prill 2021

 • Vendim Senati Nr.42, date 19.04.2021 Per miratimin e ndryshimeve ne emertimin e departamenteve te IKSHS 
 • Vendim Senati Nr.43, date 19.04.2021 Per ndryshime ne strukturen organizative dhe analitike te UST 
 • Vendim Senati Nr.44, date 19.04.2021 Per miratimin e Planit Strategjik te UST 2021-2026 
 • Vendim Senati Nr.45, date 19.04.2021 Per miratimin e Paketes KPPA 
 • Vendim Senati Nr.46, date 19.04.2021 Per miratimin e paketes rregullative dhe instrumenteve per sigurimin e cilesise 
 • Vendim Senati Nr.47, date 19.04.2021 Per miratimin e Strategjise se Kerkimit Shkencor ne UST 
 • Vendim Senati Nr.48, date 19.04.2021 Per miratimin e Rregulloreve te FVFR dhe Departamenteve 
 • Vendim Senati Nr.49, date 19.04.2021 Per miratimin e Rregulloreve te FSHR dhe Departamenteve 
 • Vendim Senati Nr.50, date 19.04.2021 Per miratimin e rregulloreve te IKSHS dhe Departamenteve 
 • Vendim Senati Nr.52, date 19.04.2021 Per miratimin e rregullores se Komisionit te Kurrikulave dhe Njesise se Kurrikulave 
 • Vendim Senati Nr.53, date 19.04.2021 Per miratimin e rregullores se Keshillit Studentor 
 • Vendim Senati Nr.54, date 19.04.2021 Per miratimin e rregullores se Bibliotekes 
 • Vendim Senati Nr.55, date 19.04.2021 Per miratimin e rregullores se sekretarise mesimore (DISR) 
 • Vendim Senati Nr.56, date 19.04.2021 Per miratimin e rregullores se provimeve 
 • Vendim Senati Nr.57, date 19.04.2021 Per miratimin e rregullores se transferimit te studimeve 
 • Vendim Senati Nr.58, date 19.04.2021 Per pezullimin e V.S.A. nr.23, dt.17.05.2019 per mbeshtetjen fin. per pjes. ne konferenca brenda dhe jashte vendit 
 • Vendim Senati Nr.59, date 23.04.2021 Rregullorja e FSHL dhe Departamenteve 
 • Vendim Senati Nr.60, date 23.04.2021 Rregulloret e programeve te studimit te FVFR 
 • Vendim Senati Nr.61, date 23.04.2021 Rregullorja e programit te studimit te FSHR 
 • Vendim Senati Nr.62, date 23.04.2021 Rregulloret e programeve te studimit te FSHL 
 • Vendim Senati Nr.63, date 23.04.2021 Rregullorja e Praktikes Mesimore dhe Pedagogjike final 
 • Vendim Senati Nr.64, date 23.04.2021 Ndryshimet ne Rregulloren e Zgjedhjeve te UST 
 • Vendim Senati Nr.65, date 23.04.2021 Per miratimin e Rreg. se punesimit te personelit akad. / ndih. akademik me karakter administrativ ne UST 
 • Vendim Senati Nr.66, date 23.04.2021 Per miratimin e Rregullores se Rekrutimit te personelit administrativ 
 • Vendim Senati Nr.67, date 23.04.2021 Per miratimin e Rregullores se Administrates se UST 
 • Vendim Senati Nr.68, date 23.04.2021 Per ngritjen e Komisionit te Mbarevajtjes se Veprimtarise dhe Marredheniet me Studentet 
 • Vendim Senati Nr.69, date 23.04.2021 Per ngritjen e Komisionitn te Kurrikulave 
 • Vendim Senati Nr.70, date 23.04.2021 Hapja e thirrjes per kandidim ne Komis. Sig.Stand.Cilesise.Bot. dhe Projekteve dhe Komis. Mbarevajtjes veprimt.Stud. 
 • Vendim Senati Nr.71, date 23.04.2021 Marreveshje bpunimi midis UST dhe UNIV A.MOISIU DURRES 
 • Vendim Senati Nr.72, date 23.04.2021 Marreveshje bpunimi midis UST dhe ISHP (Inst. Shend.Publ) 
 • Vendim Senati Nr.73, date 23.04.2021 Marreveshje bpunimi GLS-IFDA me UST 
 • Vendim Senati Nr.74, date 23.04.2021 Marreveshje bpunimi midis UST dhe SPITALI I TRAUMES 
 • Vendim Senati Nr.75, date 29.04.2021 Per ndryshime ne V.S.A. nr.7, dt. 28.09.2020 Platforma e Fushave te Kerkimit Shkencor ne UST 
 • Vendim Senati Nr.76, date 29.04.2021 Per ndryshime ne V.S.A. nr.19, dt. 10.02.2021 Per kuotat e pranimit per vitin akademik 2021-2022 
 • Vendim Senati Nr.77, date 29.04.2021 Per ndryshime ne V.S.A. nr.59 dt. 15.12.2021 Per dokumentacionin e doktoratures ne FVFR 
 • Vendim Senati Nr.78, date 29.04.2021 Per ndryshime ne V.S.A. nr.58 dt. 15.12.2021 Per dokumentacionin e doktoratures ne FSHL 
 • Vendim Senati Nr.79, date 29.04.2021 Per shtyrjen e afatit te aplikimit per anetaresimin ne Komisionet e Perhershme te Senatit ne UST 

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *