Nëntor 2023

 • Vendim Senati Nr. 115 datë 14.11.2023 – “Për ndjekjen e studimeve me Plan Individual për Studentin e Ciklit të Parë Bachelor Z. Gersi Troka, Sportist i Nivelit të Lartë në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes.”
 • Vendim Senati Nr. 116 datë 14.11.2023 – “Për mënyrën e kompozimit, kriteret e përzgjedhjes dhe hapjen e thirrjes për vetëkandidim të anëtarëve të Këshillit të Etikës për Kërkimin Shkencor, në UST.”
 • Vendim Senati Nr. 117 datë 14.11.2023 – “ Për miratimin e relacionit të Komisionit AD HOC të Senatit Akademik për përfundimin e mandatit para kohe të dy anëtarëve student të Senatit Akademik.”
 • Vendim Senati Nr. 118 datë 14.11.2023 – “Për miratimin e ndryshimeve në rregulloren e organizimit dhe funksionimit të Komisionit të Përhershëm të Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët, në Universitetin e Sporteve të Tiranës.”
 • Vendim Senati Nr. 119 datë 14.11.2023 – “Për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me Forumin Ndërkombëtar për Studimet mbi Shoqërinë.”
 • Vendim Senati Nr. 120 datë 14.11.2023 – “Për pjesëmarrjen e Universitetit të Sporteve të Tiranës si partner në Konferencën e 10-të Shkencore Ndërkombëtare të Kineziologjisë, Fakulteti i Kineziologjisë/Universiteti i Zagrebit, Kroaci.”
 • Vendim Senati Nr. 121 datë 14.11.2023 – “Për nënshkrimin e marrëveshjes paraprake për programin e përbashkët Master Ndërkombëtar “Të Ushqyerit dhe Dietologjia e Aplikuar” me Universitetin “G.D’Annunzio” Chietit-Pescara.”
 • Vendim Senati Nr. 122 datë 14.11.2023 – “Për miratimin e propozimit të detajimit të Grantit shtesë nga buxheti për vitin 2023 në Universitetin e Sporteve të Tiranës.”
 • Vendim Senati Nr. 123 datë 14.11.2023 – “Për miratimin e propozimit të shtesave të rregjistrit të parashikimeve të prokurimeve publike (nga buxheti dhe të ardhurat) për vitin 2023 në Universitetin e Sporteve të Tiranës.”
 • Vendim Senati Nr. 124 datë 14.11.2023 –“Miratimin e shtesës në buxhetin e vitit 2023 të Universitetit të Sporteve të Tiranës, me burim financimi të ardhurat e veta.”
 •  Vendim Senati Nr.125 datë 14.11.2023 – “Për miratimin e formës së certifikatës dhe listës së notave, për programin e studimit të formimit të vazhduar në fushën Psiko-Pedagogjike.”
 • Vendim Senati Nr. 126 datë 14.11.2023 – “ Për riorganizimin e programit të studimit Master Shkencor në “Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti” në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekracionit.”
 • Vendim Senati Nr. 127 datë 14.11.2023 – “Për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin e Foxhas (Foggia, Itali).”
 • Vendim Senati Nr. 128 datë 20.11.2023 “Për miratimin në parim të kuotave për programet e ciklit të tretë “Doktoratë” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes dhe Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit”
 • Vendim Senati Nr. 129 datë 21.11.2023 Per zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Etikës për Kërkimin Shkencor në UST

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *