Mars 2023

  • Vendim Nr. 14 datë 15.03.2023 Për miratimin e ndryshimeve në Bordin e Administrimit të UST
  • Vendim Nr. 15 datë 15.03.2023 Për pjesëmarrjen e UST si bashkëorganizatorë në Konferencën e 8-të Ndërkombëtare Ballkanike të Shkencave Sportive me Fakultetin e Kulturës Fizike Universiteti i Tetovës
  • Vendim Nr. 16 datë 15.03.2023 Mbi miratimin e bursave të studentëve dhe përjashtimin nga tarifat e shkollimit të ciklit të parë, për vitin akademik 2022-2023 në UST
  • Vendim Nr. 17 datë 15.03.2023 Miratimin e listës shtesë të studentëve që ndjekin ciklin e dytë të studimeve Program i Parë në UST dhe që përjashtohen 50% nga tarifat e shkollimit për vitin akademik 2022-2023
  • Vendim Nr. 18 datë 15.3.2023 Për miratimin e Regjistrit të Parashikimeve të Prokurimeve Publike për vitin 2023 në UST
  • Vendim Nr. 19 datë 15.03.2023 Për shkarkimin e Administratorit të UST Znj.Mirlinda Galushi
  • Vendim Nr. 20 datë 20.03.2023 Për emërimin e përkohshëm të Znj.Haxhirete Sulaj në detyrën e Administratorit të UST
  • Vendim Nr. 21 datë 28.03.2022 Miratimin e ndryshimeve në Rregjistrin e Parashikimeve të Prokurimeve Publike (nga buxheti) për vitin 2023 në UST
  • Vendim Nr 22 datë 28.03.2023 Miratimin e një ndryshimi në Vendimin nr. 22 datë 26.04.2022 të Bordit të Administrimit “Për miratimin e propozimit të tarifave të regjistrimit për konkurs, regjistrimit të fituesve, për ciklin e parë dhe të dytë dhe të tretë të studimeve dhe tarifat e shkollimit për të tre ciklet e studimeve në UST
  • Vendim Nr. 23 datë 28.03.2023 Për zgjidhjen e kontratës me kohëzgjatje të caktuar të znj K.GJ Specialiste pranë Sektorit të Shërbimeve Financiare në DFB

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *