Maj 2023

  • Vendim Nr. 32 datë 02.05.2023 Për miratimin e kuotave të pranimit në vitin akademik 2023-2024 në UST
  • Vendim Nr. 33 datë 02.05.2023 Për shpalljen e rezultatit të kandidatëve pjesëmarrës në proceduren e konkursit për pozicionin Administrator në UST 
  • Vendim Nr.34 datë 02.05.2023 Për emërimin e Znj. Haxhirete Sulaj në pozicionin Administrator në UST 
  • Vendim Nr.35 datë 08.05.2023 Për miratimin e ndryshimeve të RRPPP ( Nga buxheti dhe të ardhurat ) për vitin 2023 në UST
  • Vendim Nr. 36 datë 29.05.2023 Për miratimin e detajimit të grantit shtesë për mbulimin e efekteve financiare të rritjes së pagave nga buxheti për vitin 2023 në UST
  • Vendimi Nr. 37 datë 29.05.2023 Për miratimin e bursave të studentëve dhe përjashtimin nga tarifa e shkollimit të ciklit të parë që plotësojnë kriteret, për vitin akademik 2022-2023 në UST
  • Vendimi Nr. 38 datë 29.05.2023 Mbi miratimin e studentëve të ciklit të dytë të studimeve që përjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2022-2023 në UST 
  • Vendimi Nr. 39 datë 29.05.2023 Miratimin e pagave të stafit akademik të UST sipas VKM nr.243 datë 20.04.2023 Për disa ndryshime në VKM nr.748 datë 11.06.2009
  • Vendimi Nr. 40 datë 29.05.2023 Për miratimin e anëtarësimit të UST në Platformën Europiane të Inovacionit Sportiv
  • Vendimi Nr.41 datë 29.05.2023 Për miratimin e çmimeve refence të listës së analizave dhe testeve që do të kryhen në laboratorët e UST nga studentët e ciklit të dytë dhe të tretë.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *