Dhjetor 2023

 • Vendim Senati Nr. 130 datë 01.12.2023 – “Për miratimin e modaliteteve të Mbrojtjes së Diplomës për programin e studimit Master i Shkencave në “Mësuesi në Edukimin Fizik e Shëndetësor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes, për vitin akademik 2023-2024″
 • Vendim Senati Nr. 131 datë 01.12.2023 – “Për miratimin e orëve të punës të kryera në ditët e pushimit për personelin ndihmës akademik e administrativ të Universitetit të Sporteve të Tiranës
 • Vendim Senati Nr. 132 datë 01.12.2023 – “Për miratimin e kapaciteteve akademike për udhëheqjen shkencore për programin e Ciklit të Tretë për fitimin e Gradës Shkencore “Doktor”, në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes dhe Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit, pët vitin akademik 2023-2024″
 • Vendim Senati Nr. 133 datë 01.12.2023 – “Për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Burdur-Turqi
 • Vendim Senati Nr. 134 datë 04.12.2023 – “Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit midis Universitetit të Sporteve të Tiranës dhe Universitetit të Finlandës Juglindore në Shkencat e Aplikuara”
 • Vendim Senati Nr. 135 datë 19.12.2023 – “Për miratimin e fillimit të procedurave të akreditimit të programit të dytë të studimit “Master Profesional” në “Rehabilitim Fizioterapeutik në Sport” në FSHR”
 • Vendim Senati Nr. 136 datë 19.12.2023 – “Për nënshkrimin e marrëveshjes për pjesëmarrjen e Universitetit të Sporteve të Tiranës si partner në Konferencën e 10-të Shkencore Ndërkombëtare tëKineziologjisë, Fakulteti i Kineziologjisë – Universiteti i Zagrebit,  Kroaci”
 • Vendim Senati Nr. 137 datë 19.12.2023 – “Për nënshkrimin e marrëveshjes për pjesëmarrjen e Universitetit të Sporteve të Tiranës si partner në projektin “EQUAL” të Aleancës Evropiane Universitare”
 • Vendim Senati Nr. 138 datë 19.12.2023 – “Për anëtarësimin e UST në Rrjetin Evropian të Sportistit si Student – Karriera e Dyfishtë”
 • Vendim Senati Nr. 139 datë 19.12.2023 – “Për miratimin e përcjelljes së dokumentacionit të Dr. Elton Spahiu për fitimin e titullit “Profesor i Asociuar” pranë KPPA”
 • Vendim Senati Nr. 140 datë 19.12.2023 – “Për miratimin e kritereve të pranimit në programet e studimit të ofruara nga Universiteti i Sporteve të Tiranës për vitin akademik 2025-2026”
 • Vendim Senati Nr. 141 datë 19.12.2023 – “Për lëvizjen paralele të 1 (një) punonjësi, personel akademik nga Departamenti i Lëvizjes dhe Shëndetit në Departamentin e Aktivitetit Fizik, Rekreacionit dhe Turizimit pranë Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit”
 • Vendim Senati Nr.142 datë 19.12.2023 – “Për ngritjen e Komisionit AD-HOC për shqyrtimin e përfundimit të mandatit para kohe të anëtarërit përfaqësues të njësisë kryesore FVFR në Senatin Akademik”
 • Vendim Senati Nr.143 datë 19.12.2023 – “Për miratimin e shpenzimeve për planin për modulet “SKI” për studentët e FSHL dhe programin outdoor “Sporte Dimërore-Ski” për studentët e FVFR dhe miratimin e regjistrit të parashikimit të prokurimeve publike për vitin 2024 në Universitetin e Sporteve të Tiranës”
 • Vendim Senati Nr.144 datë 22.12.2023 – “Për plotësimin e vendit të mbetur të lirë në Senatin Akademik të UST-së”
 • Vendim Senati Nr.145 datë 22.12.2023 – “Për miratimin e Raportit Vjetor të Universitetit të Sporteve të Tiranës, për vitin 2023”
 • Vendim Senati Nr.146 datë 22.12.2023 – “Për miratimin e vendimit nr.4, datë 18.12.2023 të Komisionit të Kërkimit Projekteve dhe Botimeve Shkencore “Për miratimin e projektit “65 VJET TRASHËGIMI E HISTORI E UST-SË NË LENTEN E KËRKUESVE DHE STUDIUESVE MULTIDISIPLINARË””

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *