Digital Learning Registrars

Rregullore e Brendshme e Funksionimit të Sekretarisë Mësimore. Për më tepër klikoni këtu .
Rregullore e provimeve në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .
Rregullore mbi kryerjen e Praktikës Mësimore. Për më tepër klikoni këtu .
Rregullore e Diplomimit për studentët në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .
Rregullore e Transferimit të Studimeve për studentët në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .

Mrs. Majlinda Rembeci
Head of Digital Learning Secretariat

CONTACT
Phone: +355 4 2226652
E-mail: mmahmuda@ust.edu.al