Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Departamenti i Lëvizjes dhe Shëndetit

  • Përgjegjës Departamenti- Dr. Valbona Golemi. Klikoni këtu
  • Prof. Asc. Dr. Ferdinand Mara. Klikoni këtu
  • Prof. Asc. Dr. Aida Bendo. Klikoni këtu
  • Dr. Andis Bogdani. Klikoni këtu
  • Msc. Afrim Bilali. Klikoni këtu
  • Msc. Kristian Andrea. Klikoni këtu
  • Msc. Ornela Marko. Klikoni këtu
  • Msc. Junida Pogoni. Klikoni këtu
  • Msc. Tedi Prifti. Klikoni këtu