Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Departamenti i Aktivitetit Fizik, Rekreacionit dhe Turizmit

  • Përgjegjës Departamenti- Dr. Elton Spahiu. Klikoni këtu
  • Prof. Asc. Dr. Robert Çitozi. Klikoni këtu
  • Dr. Aledia Kondaj. Klikoni këtu
  • MSc. Jorida Çobaj. Klikoni këtu
  • MSc. Henri Dibra. Klikoni këtu
  • MSc. Klajdi Xhebexhiu. Klikoni këtu
  • MSc. Andi Baze. Klikoni këtu
  • MSc. Roland Palushi. Klikoni këtu