Datat e provimeve

Datat e provimeve për Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes Viti Akademik 2023-2024:

  • Bachelor në Shkencat e Lëvizjes, Verë 2024. Për më tepër klikoni këtu 
  • Master Shkencor në Shkenca Sportive, Verë 2024. Për më tepër klikoni këtu
  • Master Shkencor në Mësuesi në Edukimin Fizik e Shendetësor, Verë 2024. Për më tepër klikoni këtu 
  • Formim i Vazhduar në Fushën Psiko-Pedagogjike, Verë 2024. Për më tepër klikoni këtu 

Datat e provimeve për Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit Viti Akademik 2023-2024:

  • Bachelor në Fushat e Veprimtarisë Fizike, Shëndetit dhe Rekreacionit, Verë 2024. Për më tepër klikoni këtu 
  • Master Profesional në Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti – Trajner Fitnesi, Verë 2024. Për më tepër klikoni këtu 
  • Master Profesional në Menaxhim në Sport dhe Turizëm, Verë 2024. Për më tepër klikoni këtu 
  • Master Shkencor në Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti, Verë 2024. Për më tepër klikoni këtu 

Datat e provimeve për Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit Viti Akademik 2023-2024:

  • Bachelor në Shkenca të Rehabilitimit, Verë 2024. Për më tepër klikoni këtu