Datat e provimeve

Datat e provimeve për Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

  • Bachelor 
  • Master Profesional 
  • Master Shkencor 

Datat e provimeve për Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

  • Bachelor 
  • Master Profesional (MST) 
  • Master Profesional (AFR) 
  • Master Shkencor 

Datat e provimeve për Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit

  • Bachelor