Njoftime

Njoftim mbi Urdhërin nr. 13 dt. 11.10.2023 mbi një ndryshim në Urdhërin nr.12 dt. 03.10.2023 të Rektorit “Për miratimin e procedurave për aplikim dhe regjistrim në ciklin e dytë Master Profesional dhe Master Shkencor në Universitetin e Sporteve të Tiranës, për vitin akademik 2023-2024

Njoftim mbi Urdhërin nr. 13 dt. 11.10.2023 mbi një ndryshim në Urdhërin nr.12 dt. 03.10.2023 të Rektorit “Për miratimin e procedurave për aplikim dhe regjistrim në ciklin e dytë Master Profesional dhe Master Shkencor në Universitetin e Sporteve të Tiranës, për vitin akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu .

Njoftim mbi Vendimin për miratimin e procedurave të pranimit të studentëve të ciklit të parë në programet e studimit “Shkencat e Lëvizjes”, “Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe Rekreacionit” dhe “Shkencat e Rehabilitimit”, për plotësimin e kuotave të parealizuara, për vitin akademik 2023-2024

Njoftim mbi Vendimin për miratimin e procedurave të pranimit të studentëve të ciklit të parë në programet e studimit “Shkencat e Lëvizjes”, “Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe Rekreacionit” dhe “Shkencat e Rehabilitimit”, për plotësimin e kuotave të parealizuara, për vitin akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu .

Njoftim për shpallje konkursi për pranimin e 2 (dy) punonjësve, personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës

Njoftim për shpallje konkursi për pranimin e 2 (dy) punonjësve, personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .