Programet e Studimit

Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit ofron programet e studimeve si më poshtë vijon:   Diplomë e nivelit të parë në Aktivitet Fizik dhe Rekreacion 3 vjet 180 ECTS Master i nivelit të parë, Diploma “Specialist i Fitnesit” 1 vit 60 ECTS Master i nivelit të parë,Diploma “Specialist në Rekreacion dhe Turizëm Sportiv” 1 vjet …

Programet e Studimit Read More »