Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes

PROGRAMET E STUDIMIT

Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes ofron programet e studimeve si më poshtë vijon: Bachelor në Shkencat e Lëvizjes Master Profesional Mësues për Arsimin e Mesëm në lëndën Edukim Fizik Master Profesional në Stërvitje Sportive në Shkencat e Lëvizjes Master i Shkencave në Shkenca Sportive Doktoraturë në Shkencat Sportive Strukturat vjetore të proçesit mësimor në Fakultetin …

PROGRAMET E STUDIMIT Read More »