esamimi

Njoftim për shpallje konkursi për pranimin e 5 (pesë) punonjësve, personel akademik me kohë të pjesshme “Asistent-Lektor” në Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës

Njoftim për shpallje konkursi për pranimin e 5 (pesë) punonjësve, personel akademik me kohë të pjesshme “Asistent-Lektor” në Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .

Njoftim për shpallje konkursi për  2 (dy) pozicione pune për personel administrativ, me kohë të plotë, 1 (një) “Drejtor” në Drejtorinë e Financës dhe Buxhetit dhe 1 (një) “Përgjegjës Sektori” në Sektorin e Shërbimeve Financiare, pranë Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, në Universitetin e Sporteve të Tiranës

Njoftim për shpallje konkursi për  2 (dy) pozicione pune për personel administrativ, me kohë të plotë, 1 (një) “Drejtor” në Drejtorinë e Financës dhe Buxhetit dhe 1 (një) “Përgjegjës Sektori” në Sektorin e Shërbimeve Financiare, pranë Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu.

Bordi i Akreditimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë me anë të Vendimit Nr. 134, datë 20.10.2023 “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në “Shkencat e Rehabilitimit” ka akredituar me 4 vjet këtë program studimi pranë Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit

Bordi i Akreditimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë me anë të Vendimit Nr. 134, datë 20.10.2023 “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në “Shkencat e Rehabilitimit” ka akredituar me 4 vjet këtë program studimi pranë Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit. Për më tepër …

Bordi i Akreditimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë me anë të Vendimit Nr. 134, datë 20.10.2023 “Për akreditimin e parë të programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në “Shkencat e Rehabilitimit” ka akredituar me 4 vjet këtë program studimi pranë Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit Read More »

Njoftim për shpallje konkursi për pranimin e 1 (një) punonjësi, personel akademik me kohë të pjesshme “Asistent-Lektor” në Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit

Njoftim për shpallje konkursi për pranimin e 1 (një) punonjësi, personel akademik me kohë të pjesshme “Lektor” dhe “Asistent-Lektor” në Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .

Afishohet lista e kandidatëve fitues për programin e ciklit të dytë të studimit Master i Profesional në Rehabilitim Fizioterapeutik në Sport në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit për vitin akademik 2023-2024

Afishohet lista e kandidatëve fitues për programin e ciklit të dytë të studimit Master i Profesional në Rehabilitim Fizioterapeutik në Sport në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit për vitin akademik 2023-2024, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .