Anëtarët

KËSHILLI I STUDENTËVE 
FAKULTETI I VEPRIMTARISË FIZIKE DHE REKREACIONIT
  1. LIJE JATA – ANËTAR – KRYETAR
  2. ANXHELA ZERECI – ANËTAR -NËNKRYETAR
  3. BERIND BRARI – ANËTAR – SEKRETAR
  4. XHENI KOZI – ANËTAR – I ZGJEDHUR DHE PËR KËSHILLIN E STUDENTËVE TË UST
  5. ILMI HASANI – ANËTAR
  6. ANISA DUSHI – ANËTAR