Anëtarët

KËSHILLI I STUDENTËVE
FAKULTETI I SHKENCAVE TË LËVIZJES 
  1. RIGERS DËRVISHI  – ANËTAR – KRYETAR
  2. KRISTIANA JAHJA – ANËTAR – NËNKRYETAR
  3. MIRSILA KOCI  – ANËTAR – SEKRETAR
  4. KLEA ZITO – ANËTAR – I ZGJEDHUR DHE PËR KËSHILLIN E STUDENTËVE TË UST
  5. XHORXHI VAKO – ANËTAR
  6. DEISA MEÇA – ANËTAR