Vendim mbi miratimin e datave të konkurseve dhe vlerësimit me pikë të mesatares së maturës shtetëtore

  • VENDIM MBI MIRATIMIN E DATAVE TË KONKURSEVE TË PRANIMEVE NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021
  • VENDIM MBI MIRATIMIN E VLERËSIMIT ME PIKË TË MESATARES TË MATURËS SHTETËRORE PËR KANDIDATËT KONKURENTË NË UNIVERSITETIN E SPORTEVE TË TIRANËS PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021