Urdhër i brendshëm për marrjen e masave për ndërprerjen 1 javore të mësimit

Urdhër i brendshëm Nr. 1 Datë 09.01.2017 “Për marrjen e masave për ndërprerjen 1 javore të mësimit”. Për më tepër klikoni këtu.

Blog Attachment

Urdhër i brendshëm për marrjen e masave për ndërprerjen 1 javore të mësimit

Urdhër i brendshëm Nr. 1 Datë 09.01.2017 “Për marrjen e masave për ndërprerjen 1 javore të mësimit”. Për më tepër klikoni këtu.