Vendim i Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes mbi kriteret e pranimit në ciklin e dytë të studimeve

Vendimi i Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes mbi kriteret e pranimit në ciklin e dytë të studimeve. Për më shumë klikoni këtu .