Vendim i Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes mbi kriteret e pranimit për program të dytë studimi, në ciklin e parë të studimeve

Vendim i Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes mbi kriteret për kandidatët që aplikojnë për program të dytë studimi, në programin e ciklit të parë “Bachelor” për Vitin Akademik 2017-2018. Për më shumë klikoni këtu .