Urdhër mbi ngritjen e komisioneve të konkurseve të pranimit të kandidatëve për Vitin Akademik 2018-2019

Urdhër mbi ngritjen e komisioneve të konkurseve të pranimit të kandidatëve për Vitin Akademik 2018-2019.Për më tepër klikoni këtu .