Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2018 – 2019

Mbështetur në Vendimin e Rektoratit Nr. 23 datë 26.02.2019 “Për pranimin e 2 (dy) punonjësve si personel akademik me kohë të pjesshme për Vitin Akademik 2018 – 2019, në Departamentin e Sportit pranë Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes”, njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar që duan të aplikojnë për personel akademik me kohë të pjesshme (pedagog të jashtëm),që duke filluar nga data 26.02.2019 deri më 04.03.2019, duhet të dërgojnë më anë të shërbimit postar në Protokollin e Universitetit të Sporteve të Tiranës dokumentacionin përkatës. Për më shumë klikoni këtu .