Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2017 – 2018

Mbështetur në Vendimin e Rektoratit me Nr.171, datë 15.11.2017 “Për pranimin e personelit akademik me kohë të pjesshme për Vitin Akademik 2017 – 2018 në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes”, njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar që duan të aplikojnë për personel akademik me kohë të pjesshme (pedagog të jashtëm), në Departamentin e Shkencave Sociale dhe të Edukimit, FSHL që duke filluar nga data 15.11.2017 deri më 19.11.2017, duhet të dërgojnë më anë të shërbimit postar në Protokollin e Universitetit të Sporteve të Tiranës dokumentacionin përkatës. Për më shumë klikoni këtu .