Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2017-2018

Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2017-2018.