Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2017-2018

Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2017-2018.