PROGRAMI MASTER në “STUDIMET OLIMPIKE, EDUKIMI OLIMPIK, ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI I EVENTEVE OLIMPIKE”

UNIVERSITETIT I PELOPONEZIT me mbështetjen e AKADEMISË OLIMPIKE NDËRKOMBËTARE organizon për vitin akademik 2019-2020 MASTERIN me titull “STUDIMET OLIMPIKE, EDUKIMI OLIMPIK, ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI I EVENTEVE OLIMPIKE” dhe hap thirrje për dyzet (40) studentë pasuniversitarë. Për një infomacion të detajuar rreth aplikimit, vizitoni linkun: https://olympicmaster.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=93)