PROGRAMI I BURSAVE TË QEVERISË JAPONEZE (MEXT) PËR 2019-2021

MINISTRIA E ARSIMIT, KULTURËS, SPORTIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË (MEXT) E JAPONISË ofron bursa për studentët ndërkombëtarë të cilët dëshirojnë të studiojnë në universitetet japoneze nën Programin e Bursave të Qeverisë Japoneze (MEXT) për 2019-2021. Për një infomacion të detajuar rreth ketyre bursave, vizitoni linkun: https://www.al.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000142.html