Njoftim për fillimin e proçesit mësimor për studentët e Masterit Profesional – Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes

Njoftohen studentët e regjistruar në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional “Mësuesi” pranë Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes se proçesi mësimor fillon me datë 20.11.2017 ora 14.00.