Njoftime

*Njoftim mbi miratimin e bursave. Për më tepër klikoni këtu.

*Njoftim mbi studentët që janë përjashtuar nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2016-2017.
Për më tepër klikoni këtu.

*Njoftim mbi aplikimet në Programin e Fondit të Ekselencës për vitin akademik 2017-2018. Për më tepër klikoni këtu.

*Formulari mbi praktikën e përjashtimit nga pagesa e tarifës së shkollimit “bachelor VITI II,III” – me kohë të plotë. Për më tepër klikoni këtu.

*Format kërkesa për mbrojtje mikroteze / teze në fakultetet e UST-së

*Programi i provimit të përgjithshëm përfundimtar (sistemi bachelor) për vitin akademik 2016-2017

  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

*Temat për provimin përfundimtar Master Profesional, Viti II, FSHL

  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

*Sqarim për nivelet dhe testet e gjuhëve të huaja. Për më tepër klikoni këtu.

*Informacion mbi bursat

*Informacion mbi përdorimin e palestrave nga studentët. Për më tepër klikoni këtu.

 
 

Blog Attachment

Leave us a Comment