NJOFTIM PËR ZGJEDHJET E ANËTARIT TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UST TË PROPOZUAR NGA STUDENTËT

Në datën 2 Maj 2019 nga ora 09:00 deri në orën 15:00 në ambjentet e universitetit do të rioganizohet Proçesi Zgjedhor për anëtarin e Bordit të Administrimit të Universitetit të Sporteve të Tiranës të propozuar nga studentët. Kandidatët të cilët plotësojnë kriteret e venosura dhe për të cilët do të votohet në datë 2 Maj 2019 janë:

  1. Ejvis GISHTI (Shehi)
     PËRSHKRIMI  
  2. Endri BUSHATI
     PËRSHKRIMI 
Blog Attachment