NJOFTIM PËR APLIKIM PËR ANËTAR TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT, UST

Rishpallet procedura e përzgjedhjes së anëtarit të Bordit të Administrimit në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .