Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2017 – 2018

Mbështetur në Vendimin e Rektoratit datë 15.01.20187 “Për pranimin e personelit akademik me kohë të pjesshme për Vitin Akademik 2017 – 2018 në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes”, njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar që duan të aplikojnë për personel akademik me kohë të pjesshme (pedagog të jashtëm), që duke filluar nga data 15.01.2018 deri më 19.01.2018, duhet të dërgojnë më anë të shërbimit postar në Protokollin e Universitetit të Sporteve të Tiranës dokumentacionin përkatës. Për më shumë klikoni këtu .