Njoftim mbi proçedurat e aplikimit për pedagogë të jashtëm në UST

Universiteti i Sporteve të Tiranës shpall proçedurat e aplikimit për pedagogë të jashtëm për vitin akademik 2015-2016 në të dyja fakultetet e tij sipas departamenteve përkatës.
Sipas urdhërit Nr. 9 Datë 05.10.2015,
Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes shpall proçedurat e aplikimit për pedagogë të jashtëm për vitin akademik 2015-2016:

Sipas urdhërit Nr. 10 Datë 05.10.2015, Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit shpall proçedurat e aplikimit për pedagogë të jashtëm për vitin akademik 2015-2016:


Blog Attachment

Njoftim mbi proçedurat e aplikimit për pedagogë të jashtëm në UST

Universiteti i Sporteve të Tiranës shpall proçedurat e aplikimit për pedagogë të jashtëm për vitin akademik 2015-2016 në të dyja fakultetet e tij sipas departamenteve përkatës.
Sipas urdhërit Nr. 9 Datë 05.10.2015,
Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes shpall proçedurat e aplikimit për pedagogë të jashtëm për vitin akademik 2015-2016:

Sipas urdhërit Nr. 10 Datë 05.10.2015, Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit shpall proçedurat e aplikimit për pedagogë të jashtëm për vitin akademik 2015-2016: