Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit.

Rektori i Universitetit të Sporteve të Tiranës Prof.Dr. Agron CUKA nënshkroi sot një marrëveshje bashkëpunimi me Rektorin e Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit Prof.Dr. Skënder Topi në fushën akademike dhe atë shkencore.

Blog Attachment