Listat e kandidatëve që do të konkurojnë në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes (15-18/08/2017)

Listat e kandidatëve që do të konkurojnë në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes (15-18/08/2017) janë si më poshtë:
Data 15/08/2017
Data 16/08/2017
Data 17/08/2017
Data 18/08/2017