Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2019-2020 në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit të ndara sipas datave

Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2019-2020 në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit të ndara sipas datave:

Data 22.08.2019

Data 23.08.2019

Orari i fillimit të konkursit është ora 08:30.