Listat e kandidatëve konkurues në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit të ndara sipas datave

Listat e kandidatëve konkurues në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit të ndara sipas datave: