LISTAT E APLIKANTËVE PËR KONKURIM PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

Më poshtë janë listat e aplikantëve për konkurim të dy fakulteteve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2018-2019:

  • Lista  e aplikantëve – Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
  • Lista  e aplikantëve – Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit