Lista paraprake e kandidatëve fitues – Cikli i Dytë i Studimeve “Master Profesional” në FSHL – Viti Akademik 2017 – 2018

Lista paraprake e kandidatëve fitues që kanë aplikuar në programin e ciklit të dytë të studimeve “Master Profesional” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes,
Viti Akademik 2017 – 2018. Për më shumë klikoni këtu .