Lista e fituesve – Cikli i Dytë i Studimeve në FVFR – Viti Akademik 2017 – 2018

Lista e fituesve në programet e ciklit të dytë të studimeve në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit, Viti Akademik 2017 – 2018. Për më shumë klikoni këtu .