Lista e aplikantëve fitues në programin e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional – Mësuesi në EF dhe Shëndetësor në Arsimin Parauniversitar” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Lista e aplikantëve fitues në programin e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional – Mësuesi në EF dhe Shëndetësor në Arsimin Parauniversitar” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes.