Hapet Thirrja për Bursa për Stafin e UST në Programin Erasmus + në Universitetin e Aradit “Aurel Vlaicu”

  • Thirrja për 2 Bursa për Stafin Akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Aradit “Aurel Vlaicu”. Për më tepër klikoni këtu 
  • Thirrja për 1 Bursë për Stafin Administrativ Në Programin Erasmus + në Universitetin e Aradit “Aurel Vlaicu”. Për më tepër klikoni këtu