FUSHATA E DHURIMIT TË GJAKUT NË UNIVERSITETIN E SPORTEVE TË TIRANËS

Universiteti i Sporteve te Tiranes në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar, Dega Tiranë organizoi në ambjentet e universitetit tonë një fushatë një ditore për dhurimin vullnetar të gjakut. Falenderojmë studentët dhe sfatin e Universitetit të Sporteve të Tiranës për pjesëmarrjen e tyre aktive si dhe për realizimin me sukses te këtij akti të madh human.