Njoftim për studentët e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Ftojmë studentët e Universitetit të Sporteve të Tiranës të aplikojnë si vullnetarë pranë Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar.