Oraret e pritjeve të Rektoratit dhe Administratës së UST-së

Në kuadër të së drejtës së informimit si dhe të ofrimit të sqarimeve e mbështetjes për studentët dhe palët e treta, Rektori vendosi përcaktimin e orareve të pritjes për Rektoratin dhe Administratën e Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më shumë informacion klikoni këtu.

Leave us a Comment