DATA E FILLIMIT TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE MASTER SHKENCOR VITI II

Mbështetur në strukturën e miratuar për ciklin e dytë të studimeve Master Shkencor njoftojmë se data e fillimit të ciklit të dytë të studimeve Master Shkencor VITI II (Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes) do te jetë 20 tetor 2016.

Leave us a Comment