THIRRJE PËR PROJEKT-PROPOZIME TË PËRBASHKËTA KËRKIMORE SHKENCORE

Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI) në bashkëpunim me TUBITAK, Turqi, në kuadër të Protokollit për Bashkëpunim Shkencor dhe Teknologjik midis Republikës së Shqipërisë dhe Turqisë, paraqesin Thirrjen për projekt-propozime të përbashkëta kërkimore shkencore për periudhën 2015- 2016. Për më shumë vizitoni linkun www.akti.gov.al.

Leave us a Comment