Studimet

Starts from:Thu, November 23, 2017
Campus Location

Course Feature
Class Description

Strukturat vjetore të proçesit mësimor në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes janë si më poshtë:

Strukturat vjetore të proçesit mësimor në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit janë si më poshtë: